Categories

Dệt may - Garment & Textile (3/0)

Các sản phẩm dệt may xuất khẩu.

Giày dép - Footwear (3/0)

Các sản phẩm giày dép xuất khẩu.

Thủ công mỹ nghệ - Handicraft (3/0)

Các sản phẩm Thủ công mỹ nghệ (handicraft) xuất khẩu.

Thủy sản - Seafood (3/0)

Các sản phẩm thủy sản xuất khẩu.

Vật liệu xây dựng - Construction material (3/0)

Vật liệu xây dựng - Construction material.

Đồ gỗ - Furniture (3/0)

Các sản phẩm đồ gỗ nội thất xuất khẩu.

Tin mua - Buy leads (0/92)

Tin mua - Buy leads

Filter

Liên hệ qua phone

Liên hệ qua email

Liên hệ qua Viber

Liên hệ qua Whatsapp

Liên hệ qua Skype

Liên hệ qua Telegram

Contact Us

  • Singapore office: 470 North Bridge Road, #05-12 Bugis Cube, Singapore 188735
  • Hotline: (+84) 938 199 117