Categories

Dệt may - Garment & Textile (3/0)

Các sản phẩm dệt may xuất khẩu.

Giày dép - Footwear (3/0)

Các sản phẩm giày dép xuất khẩu.

Thủ công mỹ nghệ - Handicraft (3/0)

Các sản phẩm Thủ công mỹ nghệ (handicraft) xuất khẩu.

Thủy sản - Seafood (3/0)

Các sản phẩm thủy sản xuất khẩu.

Vật liệu xây dựng - Construction material (3/0)

Vật liệu xây dựng - Construction material.

Đồ gỗ - Furniture (3/0)

Các sản phẩm đồ gỗ nội thất xuất khẩu.

Tin mua - Buy leads (0/92)

Tin mua - Buy leads

Filter

Get Latest Updates

Follow Us

Contact Us

  • Viet Nam office: 151 Dao Duy Anh st., Phu Nhuan dist., Ho Chi Minh City
  • Singapore office: 11 Beach Road, #03-01 Crasco Building, Singapore 189675
  • Hotline: (+84) 938 531 588/ (+65) 3163 4102
  • WhatsApp: (+65) 8355 1210