The assessment of Vietnamese Coffee product export from 2011 to 2015 (HS 0901)

trade rep

1. Product overview – Tổng quan về Cà phê.

2. Global  trade of  Coffee – Xuất nhập khẩu Cà phê trên toàn thế giới

3. Viet Nam’s current export performance – Năng lực xuất khẩu Cà phê hiện tại của Việt Nam.

4. Potential export markets for Vietnam’s Coffee – Các thị trường nhập khẩu tiềm năng sản phẩm Cà phê Việt Nam.

 

 

1. Product overview – Tổng quan về Cà phê

 Defination and Product description - Định nghĩa và mô tả sản phẩm

Tên tiếng Anh – Việt (HS): Coffee – Cà phê (HS 0901)

 

2. Global  trade of  Coffee – Xuất nhập khẩu Cà phê trên toàn thế giới

Trong năm 2015, thế giới đã nhập khẩu lượng cà phê trị gía 30.028.412.000 USD.Giá trị nhập khẩu cà phê của thế giới đã giảm 4% trong khoảng thời gian từ 2011 đến 2015. Sản lượng (tấn) nhập khẩu Cà phê của thế giới đã tăng 2% trong khoảng thời gian từ 2011 đến 2015.Giá trị nhập khẩu Cà phê của thế giới năm 2014 đã giảm2% so với năm 2014.Mỹ  là quốc gia nhập khẩu Cà phê số 1 thế giới.

World imports reached 30.028.412.000 $US in 2015. Value decreased by 4% between 2011 – 2015. Quantity  imported between 2011 – 2015 increased by 2%.

Value decreased by 2%  between 2014 – 2015. United Sates of America  appears as a major importer.

Major importing countries (market share) – Các quốc gia nhập khẩu chính (thị phần)

 

 • USA (20.1%)
 • Germany (11.3%)
 • France (7.9% )
 • Italy9%)
 • Japan 3%)

Top 5 importers comprise 50.5% of world imports of the world in coffee field.

Năm quốc gia nhập khẩu hàng đầu chiếm 50.5% nhu cầu nhập khẩu của thế giới về Cà phê.

Major exporting countries (market share) - Các quốc gia xuất khẩu chính (thị phần)

 

 • Brazil (18.2%)
 • Colombia (8.4%)
 • Vietnam
 • Germany
 • Switzerland(%)

Top 5 exporters control 48.5% of Coffee exports in the world in 2015.

Năm quốc gia xuất khẩu hàng đầu kiểm soát 48.5% sản lượng xuất khẩu Cà phê của thế giới. 

 

3. Viet Nam’s current export performance – Năng lực xuất khẩu Cà phê hiện tại của Việt Nam

 

Tình hình xuất khẩu  Cà phê  HS0901.

Việt Nam xuất khẩu lượng Cà phê trị giá 2,412,911,000  USD trong năm 2011, chiếm 7.9% giá trị xuất khẩu của thế giới. Việt Nam đứng thứ 3 trong số các nhà xuất khẩu Cà phê trên thế giới. Tổng giá trị xuất khẩu Cà phê của Việt Nam giảm3% trong khoảng thời gian từ 2007 đến 2011, và giảm 16% trong khoảng thời gian 2014-2015. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam giảm5.3 lần so với thế giới, nghĩa là Việt Nam đang gỉam thị phần.

5 quốc gia hàng đầu nhập khẩu Cà phê  từ Việt Nam.

 

Trade performance in 2011 for Coffee HS 0901.

Viet Nam’s export reached US$ 2,412,911,000 in 2015, which represent  7.9% of world exports.Viet Nam’s ranking in world exports is 3. Export  value decreased by 3% between 2011 – 2015, and by 16% between 2014-2015. Viet Nam’s exports decreased5.3 times compared to the  world exports, which translates into a gain of market share.

Five countries importing  the most Coffee from Viet Nam:

 

 • Germany (17.9 %)
 • USA (15.7%)
 • Spain (10% )
 • Italy (%)
 • Japan(%)

4. Potential export markets for Vietnam’s Coffee – Các thị trường nhập khẩu tiềm năng sản phẩm Cà phê Việt Nam.

Đánh giá các yếu tố về quy mô/độ lớn của thị trường, tốc độ tăng trưởng nhập khẩu của thị trường trong 5 năm gần nhất và trong năm gần nhất, giá trị nhập khẩu trung bình,.v.v.

Ngoài 5 thị trường nhập khẩu lớn nhất đã nêu ở trên  thì các thị trường nhập khẩu tiềm năng nhất để các doanh nghiệp Việt Nam có thể xem xét gia tăng xuất khẩu vào các thị trường này là:

Estimating scale/size factors of the market, the import growth rate of the market in the last 5 years and in the most recent years, the average value of imports, and more.

Besidesn5 biggest import markets mentioned above, the potential export market to Vietnam enterprises can consider increasing in exports to the market are:

 • Belgium
 • Nga
 • Trung Quốc
 • Pháp

vietnam coffee statistic

Download more Vietnam coffee export and import statistics HERE.

771

INCORPORATION IN VIETNAM


Warning: Creating default object from empty value in /home/quantriexport/public_html/modules/mod_jaaccordion/helpers/adapter/modules.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/quantriexport/public_html/modules/mod_jaaccordion/helpers/adapter/modules.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/quantriexport/public_html/modules/mod_jaaccordion/helpers/adapter/modules.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/quantriexport/public_html/modules/mod_jaaccordion/helpers/adapter/modules.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/quantriexport/public_html/modules/mod_jaaccordion/helpers/adapter/modules.php on line 85

Contact Us

 • Singapore office: 470 North Bridge Road, #05-12 Bugis Cube, Singapore 188735
 • Hotline: (+84) 938 199 117