Categories

Dệt may - Garment & Textile (3/0)

Các sản phẩm dệt may xuất khẩu.

Giày dép - Footwear (3/0)

Các sản phẩm giày dép xuất khẩu.

Thủ công mỹ nghệ - Handicraft (3/0)

Các sản phẩm Thủ công mỹ nghệ (handicraft) xuất khẩu.

Thủy sản - Seafood (3/0)

Các sản phẩm thủy sản xuất khẩu.

Vật liệu xây dựng - Construction material (3/0)

Vật liệu xây dựng - Construction material.

Đồ gỗ - Furniture (3/0)

Các sản phẩm đồ gỗ nội thất xuất khẩu.

Tin mua - Buy leads (0/92)

Tin mua - Buy leads

Filter

Business Directory

Login

Đăng ký nhận bản tin

Mạng xã hội

Liên hệ với chúng tôi

  • Viet Nam office: 151 Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
  • Singapore office: 11 Beach Road, #03-01 Crasco Building, Singapore 189675
  • Hot line: (+84) 938.53.15.88/ (+65) 83551210