nhung bao cao thuong nien cong ty Singapore

Bất kỳ doanh nghiệp nào tại Singapore cũng phải tuân thủ theo yêu cầu và quy định từ 2 cơ quan chính phủ bao gồm: Cục quản lý doanh thu nội địa (IRAS) Cục quản lý doanh nghiệp và kế toán (ACRA). Hằng năm tất cả doanh nghiệp ở Singapore dù hoạt động hay không đều phải tuân thủ và nộp báo cáo thường niên có liên quan cho 2 cơ quan trên.

ExportHelp Asia tổng hợp các báo cáo thường niên công ty thành lập tại Singapore phải thực hiện và nộp theo đúng quy định chính phủ Singapore.

 

Những thủ tục thường niên này bao gồm:

Nộp cho ACRA:

 • Báo cáo tài chính (Financial Statement)
 • Báo cáo thường niên (AR)
 • Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên và nộp biên bản cuộc họp (AGM)

Nộp cho IRAS:

 • Báo cáo doanh thu chịu thuế ước tính (ECI)
 • Báo cáo thuế thu nhập hàng năm (Form C/C-S)

Để tuân thủ đúng những quy định trong luật pháp kinh doanh Singapore, trước hết doanh nghiệp cần có cái nhìn tổng quát về những yêu cầu này của chính phủ.

1. Báo cáo thường niên (AR - Annual Return)

 

 

 Báo cáo thường niên hay Annual Return (AR) là một bộ tài liệu ACRA yêu cầu các doanh nghiệp phải nộp bao gồm những thông tin cơ bản về doanh nghiệp. Mục đích của yêu cầu này là để luôn giữ trạng thái cập nhật các thông tin như:

 • Tên công ty và Mã số đăng ký
 • Các hoạt động chính
 • Địa chỉ văn phòng đăng ký
 • Thông tin chi tiết về các thành viên của công ty (giám đốc và thư ký…)
 • Thông tin về các cổ đông (chủ sở hữu) và vốn cổ phần, v.v.

Báo cáo thường niên của công ty cần phải được ký bởi những thành viên của công ty như giám đốc và thư ký. Những yếu tố quan trọng cần phải lưu ý khi nộp báo cáo thường niên là: (1) phải đính kèm theo báo cáo tài chính đã qua kiểm toán của công ty (một số công ty sẽ không cần kiểm toán); (2) thời gian nộp báo cáo thường niên phải trong khoảng 30 ngày kể từ khi diễn ra Đại hội Cổ đông (AGM), một vài trường hợp đặc biệt doanh nghiệp có thể nộp AR mà không phải tổ chức AGM.

Tất cả các công ty được thành lập tại Singapore và những công ty Singapore có chi nhánh nước ngoài đều phải đáp ứng yêu cầu chuẩn bị và nộp báo cáo tài chính tuân theo tiêu chuẩn báo cáo tài chính Singapore (Singapore Financial Reporting Standards - SFRS). Thông thường doanh nghiệp sẽ cần nộp báo cáo tài chính (Financial Statements) cùng với báo cáo thường niên, tuy nhiên cũng có một vài trường hợp ngoại lệ như sau:

Các trường hợp công ty được miễn kiểm toán:

 • Là công ty tư nhân (private company)
 • Đáp ứng 2 trong 3 tiêu chí sau trong 2 năm tài chính liên tiếp gần nhất: (1) Tổng doanh thu hằng năm ít hơn 10 triệu SGD; (2) Tổng tài sản hiện hành của công ty ít hơn 10 triệu SGD; (3) Tổng số nhân viên không vượt quá 50 người. 

Các trường hợp công ty không phải nộp báo cáo tài chính kèm theo:

 • Công ty nhỏ: là những công ty thỏa mãn 2 trong 3 điều kiện như đã nêu trong điều kiện công ty được miễn kiểm toán
 • Công ty tư nhân được miễn thuế (EPC) 
 • Doanh nghiệp không hoạt động (dormant company): là doanh nghiệp không thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào cũng như không tạo ra bất kỳ lợi nhuận nào trong năm tài chính vừa qua

2. Biên bản cuộc họp hội đồng thường niên (AGM - Annual General Meeting)

 

 

 Cuộc họp hội đồng thường niên là yêu cầu bắt buộc từ chính phủ, trong cuộc họp công ty thông qua các báo cáo tài chính và cung cấp cho các thành viên (cổ đông) những thông tin về tình hình tài chính, cũng như hoạt động kinh doanh của công ty. Một số quy định cơ bản về tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên dành cho công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân (Pte. Ltd.):

 • Các công ty này phải tổ chức AGM trong vòng 18 tháng đầu tiên kể từ sau khi thành lập
 • Không được quá 15 tháng giữa 2 lần AGM sau đó
 • Tất cả các tài khoản phải được cập nhật trong vòng dưới 6 tháng kể từ một AGM
 • Các AGM có thể được tổ chức ngoài Singapore.

Như đã nêu trong phần nộp AR, sẽ có những trường hợp đặc biệt mà công ty không cần tổ chức Đại hội Cổ Đông đó là khi tất cả các thành viên nắm giữ cổ phần đồng ý với biểu quyết sẽ không tổ chức AGM khi đó doanh nghiệp sẽ gửi AR cho ACRA mà không phải tổ chức AGM tuy nhiên phải kèm theo một thông tin cụ thể về biểu quyết không tổ chức AGM.

3. Báo cáo doanh thu chịu thuế ước tính (ECI)

 

 

 Hằng năm, doanh nghiệp phải nộp cho IRAS có liên quan đến việc khai thuế hàng năm bao gồm ECI và Form C/C-S.

ECI - Báo cáo ước tính doanh thu chịu thuế, đúng như cái tên của nó, hàng năm doanh nghiệp phải ước tính doanh thu chịu thuế của mình và nộp cho IRAS trong vòng ba tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính theo mẫu ECI của IRAS. IRAS cho phép một số trường hợp doanh nghiệp không cần báo cáo doanh thu chịu thuế ước tính:

 • Nếu doanh thu chịu thuế ước tính bằng không
 • Nếu doanh thu hằng năm không vượt quá S$ 1,000,000

4. Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp (Form C/C-S) 

 

 

 Sau khi tuyên bố mức doanh thu chịu thuế ước tính, một doanh nghiệp cần phải nộp báo cáo thuế thu nhập nhằm cung cấp các tính toán về mức thuế phải nộp cho IRAS qua Form C/C-S tùy theo từng công ty. Form C/C-S này phải được nộp trước ngày 30 tháng 11 bản cứng hoặc bản mềm qua hệ thống nộp điện tử trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

Singapore dựa trên doanh thu của năm trước để ước tính thuế cho năm nay. Nghĩa là một công ty phải khai thuế trong năm nay dựa trên lợi nhuận của công ty trong năm trước. Mốc thời hạn để nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp với IRAS:

 • Nộp bản cứng đến trụ sở của IRAS: ngày 30 tháng 11 hằng năm
 • Nộp online thông qua website của IRAS: ngày 15 tháng 12 hằng năm

Một công ty không hoạt động bất kỳ giao dịch kinh doanh nào và cũng không có thu nhập trong năm tài chính có thể đăng ký không cần nộp báo cáo thuế (bao gồm ECI và Form C/C-S). Nếu IRAS thông qua đăng ký này, công ty không cần báo cáo bất kỳ ước tính doanh thu hay báo cáo thuế nào trong năm tài chính.

Doanh nghiệp phải luôn đảm bảo luôn thực hiện đúng theo những yêu cầu và nộp đúng những báo cáo đúng thời hạn như quy định Luật Singapore như một cách duy trì doanh nghiệp của mình và cũng hỗ trợ cho bộ máy quản lý doanh nghiệp của Singapore. Nếu không đáp ứng được một trong bất kỳ những yêu cầu nào trong đó, doanh nghiệp có thể đối mặt với mức phạt cao và không đáng có.

Tìm hiểu thêm về Dịch vụ tư vấn thuế - kế toán của ExportHelp Asia để được tư vấn và hỗ trợ trong vấn đề nộp báo cáo thường niên tại Singapore.

Thông tin tham khảo:

Tổng quan về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Singapore

Thông tin tổng quát về thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) tại Singapore

Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với công ty Singapore mới thành lập

Thông tin liên hệ:

EXPORTHELP ASIA

Singapore office: 470 North Brigde Road, #05 - 12 Bugis Cube, Singapore 188735

Hotline: (+84) 0938 199 117 / (+65) 9050 6838 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên hệ với chúng tôi

EXPORTHELP ASIA CO., LTD - EMC INTERNATIONAL PTE. LTD. 

Address: 470 North Bridge Road, #05 Bugis Cube, Singapore 188735 

Email: Contact@ExportHelp.Asia 

Hotline Việt Nam: (+84) 0938 199 117 

Hotline Singapore: (+65) 9050 6838 

(+84) 938 199 117  (+84) 938 199 117