Yêu cầu nộp báo cáo hằng năm đối với công ty thành lập tại Singapore: Biên bản họp hội đồng thường niên (Annual General Meeting - AGM)

nop bien ban cuoc hop hoi dong thuong nien agm cho cong ty thanh lap tai singapore

Theo Luật doanh nghiệp Singapore (Singapore Company Act), hầu hết các công ty thành lập tại Singapore, đặc biệt là các công ty thuộc loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân (private limited company - PTE. LTD.) cần phải tổ chức Cuộc họp hội đồng hàng năm và nộp biên bản họp hội đồng (AGM) bên cạnh báo cáo thường niên (AR) cho Cơ quan kế toán và quản lý doanh nghiệp Singapore (ACRA).

Trong bài viết này, ExportHelp Asia sẽ giới thiệu tổng quan về cuộc họp hội đồng thường niên và việc lập biên bản họp nộp cho ACRA.

 

 

AGM là gì?

Đối với công ty thành lập tại Singapore chịu sự quản lý của ACRA (Cơ quan kế toán và quản lý doanh nghiệp Singapore), tổ chức cuộc họp hội đồng thường niên là một trong những yêu cầu doanh nghiệp cần tuân thủ. Cuộc họp hội đồng thường niên là nơi diễn ra các hoạt động như công bố báo cáo tài chính nhằm cung cấp những thông tin cho các cổ đông về tình hình tài chínhhoạt động kinh doanh mà công ty đã thực hiện trong năm qua. Trong quá trình diễn ra cuộc họp, mọi thành viên của hội đồng sẽ được quyền biểu quyết trong các quyết định kinh doanh mà người đứng đầu hội đồng đưa ra, đồng thời cũng có thể đặt bất kỳ câu hỏi nào cho hội đồng.

Sáu điểm quan trọng trong cuộc họp hội đồng thường niên doanh nghiệp cần đảm bảo

 

 

 

01Ngoài những vấn đề kinh doanh của công ty (như chi trả cổ tức, chỉ định giám đốc, thư ký, vấn đề kế toán…) những vẫn đề khác được nêu trong đại hội đều phải được đề cập tới trong Thông báo AGM. Thông báo AGM là một văn bản được gửi đến cho các thành viên cổ đông cung cấp những thông tin quan trong về buổi họp hội đồng thường niên sắp diễn ra tới các cổ đông.

02Đảm bảo đủ số lượng cổ đông tối thiểu cho buổi họp: số lượng cổ đông tối thiểu thường được quy định trong bản điều lệ công ty (tối thiểu là 2 thành viên).

03Nếu một trong số các cổ đông không thể tham gia đại hội, họ có thể ủy quyền cho một người khác tham dự thay thế

04Đảm bảo việc công bố các tài liệu kế toán công ty: những hồ sơ mà người đứng đầu hội nghị cần công bố cho hội đồng bao gồm báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, báo cáo của giám đốc, báo cáo của kiểm toán viên (nếu có).

05Đảm bảo tất cả các quyết định đều thông qua biểu quyết của các thành viên hội đồng.

06Kết thúc cuộc họp hội đồng, biên bản cuộc họp (AGM) phải được ghi chép tất cả các hoạt động diễn ra suốt cuộc họp và được ký xác nhận bởi người dẫn dắt cuộc họp. Biên bản AGM thường bao gồm thông tin cá nhân của các thành viên trong hội đồng cổ đông, thư ký, giám đốc chỉ định, thời gian diễn ra đại hội và những vấn đề được biểu quyết và giải quyết như thế nào trong năm vừa qua. Biên bản này sẽ được nộp cùng AR thông qua Bizfile+  - Hệ thống thông tin doanh nghiệp Singapore.

Với doanh nghiệp được Exporthelp Asia hỗ trợ thành lập công ty tại Singapore hầu hết sẽ không phải tổ chức cuộc họp hội đồng thường niên, bởi vì Exporthelp Asia sẽ phối hợp cùng giám đốc chỉ định và thư ký Singapore biên soạn biên bản họp hội đồng thường niên (AGM), sau đó thay mặt doanh nghiệp nộp cho ACRA. Trong trường hợp này doanh nghiệp chỉ cần xem xét qua biên bản cuộc họp, vì vậy sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian lẫn chi phí.

Thời gian tổ chức cuộc họp hội đồng thường niên

 

 

1. Đối với doanh nghiệp kết thúc năm tài chính trước ngày 31/8/2018

Tổ chức AGM trong vòng 18 tháng kể từ khi thành lập công ty Singapore. Các báo cáo tài chính được thông qua tại AGM cần phải được cập nhật không hơn 4 tháng trước khi diễn ra cuộc họp, nếu nằm trong danh sách các công ty niêm yết, đối với doanh nghiệp không niêm yết, báo cáo tài chính cần được cập nhật trước khi diễn ra AGM không quá 6 tháng.

2. Đối với doanh nghiệp kết thúc năm tài chính kể từ ngày 31/8/2018

  • Với công ty niêm yết, doanh nghiệp cần tổ chức AGM trong vòng 4 tháng sau khi năm tài chính kết thúc và nộp biên bản họp AGM cùng với AR trong vòng 5 tháng sau khi năm tài chính kết thúc.
  • Với công ty không niêm yết, doanh nghiệp phải tổ chức AGM trong vòng 6 tháng sau khi năm tài chính kết thúc và nộp biên bản cùng AR trong vòng 7 tháng sau khi năm tài chính kết thúc.

Những trường hợp doanh nghiệp được miễn tổ chức AGM

 

 

 Một công ty thành lập tại Singapore không cần tổ chức cuộc họp hội đồng thường niên nếu tất cả các thành viên của hội đồng thông qua biểu quyết không tổ chức AGM. Doanh nghiệp có thể biểu quyết thông qua văn bản các vấn đề thay vì được nêu để biểu quyết trong AGM. Dưới sự đồng thuận của tất cả thành viên của công ty cũng như hội đồng thành viên, các văn bản biểu quyết có thể được gửi thông qua các phương tiện hợp pháp (như email).

Trường hợp doanh nghiệp đã được miễn tổ chứcAGM nhưng có yêu cầu tổ chức từ bất kỳ thành viên nào của hội đồng, doanh nghiệp vẫn phải thực hiển tổ chức AGM. ACRA hỗ trợ cho việc này bằng cách cho phép dời hạn nộp các biên bản và báo cáo thường niên. Nếu bất kỳ thành viên hay kiểm toán viên nào của công ty yêu cầu tổ chức AGM, mặc dù sau khi đã gửi các báo cáo tài chính đi, doanh nghiệp vẫn phải tổ chức AGM trong vòng 14 ngày sau khi nhận được yêu cầu.

Khoản phạt dành cho doanh nghiệp không đáp ứng được yêu cầu tổ chức AGM

 

 

 Ban giám đốc không tổ chức AGM theo yêu cầu có thể sẽ phải hầu tòa ảnh hưởng đến chức danh giám đốc công ty. Ngoài ra, ACRA có thể áp dụng phạt tiền đối với công ty không tổ chức AGM như được yêu cầu, mức phạt cho mỗi hạng mục như tổ chức AGM trễ hoặc nộp biên bản họp cùng AR trễ là S$300.

Nếu doanh nghiệp không chấp nhận khoản phạt trễ và không thực hiện nghĩa vụ nộp phạt cho ACRA, giám đốc công ty có thể bị tóa án triệu tập để giải quyết. ACRA sẽ gửi thư triệu tập đến địa chỉ doanh nghiệp đăng kí thành lập công ty tại Singapore và những thông tin về ngày, tháng, thời gian và địa điểm diễn ra phiên tòa sẽ được đề cập trong thư triệu tập. Vì vậy, việc tổ chức cuộc họp hội đồng hàng năm cho công ty tại Singapore sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến công ty và có thể đối mặt với mức phạt lên đến S$5000. Thậm chí, nếu vi phạm nghiêm trọng, ACRA có thể đóng doanh nghiệp bằng những lý do hợp lý để chứng minh công ty không hoạt động (không tổ chức cuộc họp hội đồng thường niên – AGM là một trong những lý do đó).

Thông tin tham khảo:

Dịch vụ tư vấn thuế - kế toán doanh nghiệp tại Singapore

Những báo cáo thường niên công ty Singapore cần nộp

 

Thông tin liên hệ:

Singapore office: 470 North Brigde Road, #05 - 12 Bugis Cube, Singapore 188735

Hotline: (+84) 0938 199 117 / (+65) 9050 6838

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Liên hệ với chúng tôi

EXPORTHELP ASIA CO., LTD - EMC INTERNATIONAL PTE. LTD. 

Address: 470 North Bridge Road, #05 Bugis Cube, Singapore 188735 

Email: Contact@ExportHelp.Asia 

Hotline Việt Nam: (+84) 0938 199 117 

Hotline Singapore: (+65) 9050 6838 

(+84) 938 199 117  (+84) 938 199 117