Yêu cầu nộp báo cáo hằng năm đối với công ty thành lập tại Singapore: Báo cáo thu nhập chịu thuế ước tính (Estimated Chargeable Income - ECI)

yeu cau nop bao cao hang nam doi voi cong ty thanh lap tai singapore bao cao thu nhap chiu thue uoc tinh estimated chargeable income eci

Báo cáo doanh thu chịu thuế ước tính hay còn được gọi là Estimated Chargeable Income - ECI cũng là một trong những hồ sơ thường niên báo cáo thuế doanh nghiệp sở hữu công ty tại Singapore cần quan tâm. Tương tự như những báo cáo thường niên khác, Form ECI cũng có quy định về thời gian nộp cho chính phủ cũng như những khoản phạt trong trường hợp doanh nghiệp không hoặc nộp trễ Form ECI. Đối với Form ECI, doanh nghiệp sẽ nộp cho IRAS (Cục doanh thu nội địa tại Singapore) thay vì ACRA (Cơ quan quản lý kế toán và doanh nghiệp tại Singapore).

Thông tin khái quát về Báo cáo doanh thu chịu thuế ước tính - Form ECI sẽ được ExportHelp Asia đề cập trong bài viết dưới đây.

 

1. Khái niệm về báo cáo doanh thu chịu thuế ước tính (ECI)

ECI bao gồm đánh giá mức thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp sau khi đã khấu trừ chi phí chịu thuế trong thời đoạn một năm đánh giá (Year of Assessment - YA). ECI là một trong các báo cáo thuế quan trọng công ty thành lập tại Singapore cần nộp cho IRAS đặt biệt là các công ty mới thành lập.

Tuyên bố doanh thu trong mẫu báo cáo thu nhập chịu thuế ước tính (ECI)

Kể từ tháng một 2017, IRAS yêu cầu doanh nghiệp phải kê khai cả doanh thu của công ty trong báo cáo thu nhập chịu thuế ước tính. Doanh thu được đề cập trong ECI là nguồn thu chính của công ty, không bao gồm các khoản như thu nhập từ thanh lý tài sản cố định. Nếu doanh nghiệp thuộc loại đầu tư thì nguồn thu chính là từ các tài sản sinh lợi (như thu nhập từ lãi và cổ tức).

Trường hợp báo cáo tài chính không có sẵn do đang được kiểm toán, doanh thu có thể được tham khảo từ bộ phận quản lý kế toán công ty. Thực tế, đây chỉ là thu nhập chịu thuế theo ước tính của doanh nghiệp, số liệu doanh thu kê khai trong ECI không nhất thiết phải chính xác như thực tế. Nếu thu nhập chịu thuế ước tính trong ECI chênh lệch với thực tế, IRAS sẽ đề xuất một đợt đánh giá sửa đổi.

2. Thời điểm nộp báo cáo thu nhập chịu thuế ước tính và lợi ích khi doanh nghiệp nộp đúng hạn

Tất cả doanh nghiệp thành lập đều yêu cầu phải nộp ECI trong vòng 3 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính trừ những công ty đủ điều kiện được miễn nộp ECI cho IRAS. Doanh nghiệp thường sẽ nhận được thông báo về việc nộp ECI từ IRAS trong tháng cuối cùng của năm tài chính. Tuy nhiên dù không nhận được thông báo từ IRAS, doanh nghiệp vẫn phải nộp ECI trong vòng 3 tháng kể từ khi năm tài chính kết thúc.

Sau khi IRAS đã xử lý báo cáo thu nhập chịu thuế ước tính (ECI) của doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ nhận được một thông báo đánh giá (Notice of Assessment), đánh giá chính xác số tiền thuế công ty phải thanh toán. Doanh nghiệp cũng có thể xem thông báo đánh giá tại https://mytax.iras.gov.sg. Tuy nhiên, trường hợp doanh nghiệp không tạo ra lợi nhuận thì số thuế phải nộp của công ty cũng như ước tính thu nhập chịu thuế bằng không, những doanh nghiệp này sẽ không nhận được thông báo đánh giá của IRAS.

Mọi khoản thuế doanh nghiệp cần phải thanh toán cho IRAS trong vòng 1 tháng kể từ khi nhận được thông báo đánh giá thông qua 2 phương thức:

 • Thông qua hệ thống GIRO, là một hệ thông nộp thuế trực tuyến cho phép doanh nghiệp thanh toán thuế theo hình thức trả góp nếu nộp ECI đúng hạn.
 • Nộp thuế trực tuyến bằng những hình thức khác như Internet Banking, Mobile Banking, NETS,…Lưu ý: phương thức nộp thuế này sẽ không hỗ trợ thanh toán thuế trả góp cho doanh nghiệp.

Đặc biệt doanh nghiệp tại Singapore sẽ nhận được ưu đãi đối với việc nộp thuế cho IRAS nếu doanh nghiệp nộp ECI đúng hạn. Doanh nghiệp sẽ được nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hình thức trả góp cho IRAS và nộp ECI càng sớm số lần trả góp thuế sẽ càng cao

Số lần thanh toán thuế trả góp cho phép

Hình thức nộp ECI

Thời gian nộp

Nộp trực tuyến Nộp giấy
1 tháng sau khi kết thúc năm tài chính 10 5
2 tháng sau khi kết thúc năm tài chính 8 4
3 tháng sau khi kết thúc năm tài chính 6 3
Nhiều hơn 3 tháng sau khi năm tài chính kết thúc Không được thanh toán thuế bằng hình thức trả góp

Thông báo chính thức từ IRAS vào 2016, để xây dựng môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp theo định hướng “Quốc gia Thông minh”, nhằm tăng tính hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực, các báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp như ECI, Form C/C-S sẽ bắt buộc nộp trực tuyến kể từ năm đánh giá (YA) 2018 đến năm 2020 như sau:

Năm đánh giá Đối tượng doanh nghiệp
Kể từ 2018 Doanh nghiệp có thu nhập từ S$ 10,000,000 trong năm đánh giá 2017
Kể từ 2019 Doanh nghiệp có thu nhập từ S$ 1,000,000 trong năm đánh giá 2018
Kể từ 2020 Tất cả các doanh nghiệp tại Singapore

 

3. Doanh nghiệp không cần nộp Báo cáo thu nhập chịu thuế ước tính (ECI)

Nhằm giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc chuẩn bị và nộp ECI, IRAS cũng đánh giá và đề xuất cho những công ty được liệt kê sau đây sẽ không phải nộp báo cáo thu nhập chịu thuế ước tính (ECI)

Năm tài chính kết thúc Các tiêu chí để doanh nghiệp được miễn nộp ECI
Trước tháng 6 năm 2017
 1. Thu nhập hàng năm không nhiều hơn S$ 1 triệu mỗi năm tài chính và
 2. Thu nhập chịu thuế ước tính* được bằng không trong năm đánh giá (YA)
Kể từ tháng 7 năm 2017
 1. Thu nhập hàng năm không nhiều hơn S$ 5 triệu mỗi năm tài chính và
 2. Thu nhập chịu thuế ước tính* được bằng không trong năm đánh giá (YA)

Lưu ý: * Thu nhập chịu thuế ước tính là số tiền trước khi khấu trừ số tiền được miễn theo chế độ miễn thuế một phần hoặc chương trình miễn thuế cho các công ty mới thành lập.

Để được miễn nộp ECI, doanh nghiệp cần đáp ứng được cả 2 điều kiện nêu trên. Các công ty sẽ được yêu cầu tự đánh giá họ có đáp ứng được 2 tiêu chí để được miễn nộp ECI hay không. Và một số tổ chức khác không cần nộp ECI như:

 • Các chủ tàu và người thuê tàu nước ngoài
 • Trường đại học nước ngoài
 • Đơn vị tín thác được chỉ định và đơn vị tín thác CPF đã phê duyệt.
 • Khoản đầu tư bất động sản tín thác đã được cấp thuế xử lý theo mục 43 (2) của đạo luật thuế thu nhập; và
 • Bất cứ trường hợp cụ thể doanh nghiệp không cần nộp ECI được thông qua bởi IRAS 

4. Trường hợp doanh nghiệp nộp trễ hoặc không nộp báo cáo thu nhập chịu thuế ước tính (ECI)

Như đã nếu trên, tất cả doanh nghiệp cần nộp ECI trong vòng 3 tháng kể từ khi năm tài chính kết thúc, trừ những công ty thuộc diện miễn nộp ECI. Doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo đánh giá (Notice of Assessment – NOA) khoản tiền thuế ước tính từ IRAS nếu không nộp ECI đúng hạn. Khoản tiền thuế ước tính được đề cập trong NOA sẽ được IRAS dựa trên thu nhập của công ty trong những năm vừa qua.

Nếu doanh nghiệp không đồng ý với ước tính thuế bởi IRAS trong NOA cần điền một mẫu yêu cầu điều chỉnh và nộp cho IRAS. Dù vậy, doanh nghiệp vẫn phải nộp đúng số tiền thuế ước tính trong NOA trong vòng 1 tháng sau khi nhận được NOA. Sau đó nếu yêu cầu điều chỉnh thuế của doanh nghiệp được IRAS xử lý thông qua, doanh nghiệp sẽ được hoàn trả lại nếu mức thuế điều chỉnh nhỏ hơn mức thuế ban đầu doanh nghiệp đã nộp. Yêu cầu điều chỉnh doanh nghiệp gửi tới IRAS phải nêu rõ lý do nộp trễ/chưa nộp ECI và ước tính thu nhập chịu thuế sửa đổi.

 

Liên hệ ExportHelp Asia, để được tư vấn trực tiếp về những thủ tục thường niên chính phủ Singapore yêu cầu đối với doanh nghiệp.

Singapore office: 470 North Brigde Road, #05 - 12 Bugis Cube, Singapore 188735

Hotline: (+84) 0938 199 117 / (+65) 9050 6838

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

243

Liên hệ với chúng tôi

EXPORTHELP ASIA CO., LTD - EMC INTERNATIONAL PTE. LTD. 

Address: 470 North Bridge Road, #05-12 Bugis Cube, Singapore 188735 

Email: Contact@ExportHelp.Asia 

Hotline Việt Nam: (+84) 0938 199 117 

Hotline Singapore: (+65) 9050 6838 

(+84) 938 199 117  (+84) 938 199 117