thue nha thau singaporeTrước khi mở công ty tại Singapore, bên cạnh quy trình, thủ tục thành lập công ty doanh nghiệp cũng cần tìm hiểu kĩ những quy định về chính sách thuế chính phủ Singapore. Đối với công ty Singapore, doanh nghiệp sẽ cần lưu ý các loại thuế như sau thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế GST (thuế hàng hóa và dịch vụ) và thuế nhà thầu. Trong đó, thuế nhà thầu phức tạp & khó khăn với doanh nghiệp nước ngoài sở hữu công ty tại Singapore bởi nhiều quy định và nguyên tắc khác biệt.

Bài viết của ExportHelp Asia sẽ cung cấp cho doanh nghiệp cái nhìn tổng quan về thuế nhà thầu tại Singapore, những quy định và thủ tục nộp thuế của doanh nghiệp nước ngoài sở hữu công ty tại Singapore.

Thuế nhà thầu là gì?

 

 

Theo pháp luật Singapore, khi tổ chức hoặc cá nhân tại Singapore sử dụng dịch vụ hoặc hàng hoá từ đối tượng không cư trú tại Singapore thì bắt buộc phải giữ lại một tỷ lệ nhất định trên thanh toán để nộp cho cục thuế IRAS - Phần nộp đó được gọi là Thuế nhà thầu (Withholding Tax). 

Các đối tượng chịu thuế nhà thầu  

 

 

Như được đề cập phía trên, thuế nhà thầu là loại thuế được áp dụng đối với khoản thu nhập có được từ hàng hoá, dịch vụ tại Singapore của cá nhân, tổ chức nước ngoài KHÔNG cư trú tại Singapore.

Doanh nghiệp không cư trú tại Singapore là doanh nghiệp:

  • Thành lập ngoài lãnh thổ Singapore nhưng có thu nhập tại Singapore
  • Thành lập tại Singapore nhưng chủ sở hữu là người nước ngoài và việc điều hành, kiểm soát hoạt động diễn rangoài lãnh thổ Singapore

Cá nhân không cư trú tại Singapore:

  • Cá nhân làm việc ít hơn 182 ngày/ 1 năm tại Singapore

Mức thuế nhà thầu tại Singapore

 

 

Chính phủ Singapore quy định về mức thuế nhà thầu đối với thu nhập có được từ những hàng hoá và dịch vụ như sau:

Lãi suất, hoa hồng, chi phí hoặc các khoản thanh toán khác liên quan đến các khoản vay nợ bất kỳ

15%

Tiền bản quyền hoặc các khoản thanh toán trọn gói (lump sum payments) cho việc sử dụng động sản

10%

Thanh toán cho việc sử dụng hoặc quyền sử dụng kiến thức khoa học, kỹ thuật, công nghiệp hoặc thương mại hoặc thông tin

10%

Thuê mướn hoặc các khoản thanh toán khác cho việc sử dụng bất động sản 15%
Thuê mướn hoặc các khoản thanh toán khác đối với các dịch vụ, hỗ trợ kĩ thuật Theo mức thuế doanh nghiệp hiện hành*
Phí quản lý Theo mức thuế doanh nghiệp hiện hành*
Thu nhập từ bán bất động sản bởi thương nhân bất động sản không thường trú (property trader) 15%

*Mức thuế suất hiện hành là mức thuế được áp dụng tại thời điểm mà doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ.

Ví dụ: Công ty sử dụng 1 dịch vụ A vào tháng 12 năm 2018 nhưng tiến hành thanh toán chi phí vào tháng 2 năm 2019, vậy mức thuế suất hiện hành được áp dụng cho trường hợp này sẽ được dựa theo năm 2018 (tức là 17%).

Lưu ý: Nếu công ty không cư trú tại Singapore có nhu cầu được giảm chi phí phát sinh trong thu nhập, công ty cần gửi các tài khoản được chứng nhận và các khoản tính toán thuế cho IRAS để tiến hành kiểm tra.

Trong trường hợp thu nhập và thuế của công ty đã được xác định, doanh nghiệp sẽ được nhận lại các khoản khấu trừ.

Ngoài ra, các loại thanh toán sau đây KHÔNG áp dụng thuế nhà thầu khi thanh toán cho cá nhân/ tổ chức không cư trú tại Singapore:

a. Cổ tức cho chủ sở hữu (người nước ngoài) trong công ty tại Singapore

b. Thanh toán cho chi nhánh tại Singapore từ công ty mẹ không thường trú tại Singapore

c. Thanh toán được thực hiện bởi các ngân hàng, công ty tài chính và các thực thể được phê duyệt nhất định

d. Thanh toán cho thuê tàu biển

e. Các khoản thanh toán khác

Thời hạn nộp thuế nhà thầu đối với doanh nghiệp?

Hạn nộp e-file cho IRAS là vào ngày 15 của tháng thứ 2 kể từ ngày nhận được thanh toán, nếu là ngày lễ thì hạn phải nộp là ngày tiếp theo của ngày lễ đó.

Ví dụ: nếu ngày nhận được thanh toán là ngày 25/6/2018 thì hạn phải nộp e-file cho IRAS là 15/08/2018.

Thông tin tham khảo:

Tư vấn thành lập công ty tại Singapore

Những điều cần biết khi thành lập công ty tại Singapore

Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với công ty Singapore mới thành lập

 Thông tin liên hệ:

Singapore office: 470 North Brigde Road, #05 - 12 Bugis Cube, Singapore 188735

Hotline: (+84) 0938 199 117 / (+65) 9050 6838 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Liên hệ với chúng tôi

EXPORTHELP ASIA CO., LTD - EMC INTERNATIONAL PTE. LTD. 

Address: 470 North Bridge Road, #05 Bugis Cube, Singapore 188735 

Email: Contact@ExportHelp.Asia 

Hotline Việt Nam: (+84) 0938 199 117 

Hotline Singapore: (+65) 9050 6838 

(+84) 938 199 117  (+84) 938 199 117