CIT Singapore

Singapore có nhiều chính sách ưu đãi đặc biệt cho doanh nghiệp trong việc đầu tư kinh doanh nhằm thu hút nguồn đầu tư từ nước ngoài và thúc đẩy thương mại quốc tế. Vì vậy, Singapore trở thành quốc gia trọng điểm đối với giới doanh nghiệp có ý định đầu tư/ khởi nghiệp/ mở rộng thị trường tại khu vực Châu Á. Trong đó, chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của chính phủ dành cho doanh nghiệp nước ngoài tại Singapore là một trong những lợi ích khiến cho nhiều doanh nghiệp nước ngoài cân nhắc mở công ty ở Singapore.

Bài viết sau, ExportHelp Asia giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về Thuế thu nhập doanh nghiệp và ưu đãi thuế cho công ty mới thành lập tại Singapore.

Tổng quan về thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT)

 

 

 Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế được tính trên thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp, tức là doanh thu sau khi đã trừ các chi phí cho phép và một vài khoản phụ cấp khác. Mức thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay theo quy định của IRAS là 17% kế từ năm đánh giá (YA) 2010

Một công ty sẽ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp được tính dựa trên thu nhập doanh nghiệp kiếm được trong năm tài chính trước đó. Ví dụ thu nhập trong năm tài chính 2018 sẽ phải chịu thuế vào 2019. Trong điều khoản thuế, năm 2019 sẽ được gọi là Năm đánh giá (Year of Assessment, YA) hay nói cách khác YA chính là năm mà thu nhập của doanh nghiệp chịu thuế. Để tính số tiền thuế doanh nghiệp cần nộp, IRAS xem xét thu nhập và chi phí trong năm tài chính (hay còn gọi là giai đoạn cơ sở). Giai đoạn cơ sở là khoảng thời gian 12 tháng trước Năm đánh giá.

Thường mỗi doanh nghiệp sẽ có năm tài chính khác nhau, sau đây là một vài ví dụ cho thấy thời điểm năm đánh giá đối với mỗi doanh nghiệp.

Năm tài chính kết thúc Giai đoạn cơ sở YA
Ngày 31 tháng 3 hàng năm 01/04/2017 - 31/03/2018 2019
Ngày 30 tháng 6 hàng năm 01/07/2017 - 30/06/2018 2019
Ngày 31 tháng 12 hàng năm 01/01/2018 - 31/12/2018 2019

 

Chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp mới thành lập tại Singapore 

 

 

Doanh nghiệp SMEs (doanh nghiệp vừa và nhỏ) mới thành lập tại Singapore được hưởng chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm tài chính đầu tiên. Chính sách ưu đãi thuế nhầm hỗ trợ tốt và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp tại Singapore.

  • Cụ thể các công ty mới thành lập sẽ được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho 3 năm đầu tiên kể từ khi thành lập như sau:
Thu nhập chịu thuế (S$) Thuế suất
0 - 100,000 4.25%
100,001 - 200,000 8.5%
200,001 - 2,000,000 17%

 

  • Sau 3 năm tài chính đầu tiên, doanh nghiệp sẽ được hưởng chính sách giảm thuế thu nhập doanh nghiệp một phần như sau (áp dụng cho tất cả các công ty tại Singapore)
Thu nhập chịu thuế (S$) Thuế suất
0 - 10,000 4.25%
10,001 - 200,000 8.5%
200,001 - 2,000,000 17%

 

Tất cả các doanh nghiệp cần phải nộp 2 báo cáo thuế hàng năm cho IRAS:

  • Bản ước tính thu nhập có thể chịu phí (Estimated Chargeable Income, ECI) trong vòng 3 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính trừ trường hợp:

-       Những doanh nghiệp đủ điều kiện theo Thỏa thuận Hành chính (Administrative Concession).

-       Hoặc những cá nhân, doanh nghiệp mà không được yêu cầu nộp ECI

  • Form C/C-S là tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp công ty phải nộp hạn chót ngày 30 Tháng 11 hằng năm nộp bản cứng hoặc ngày 15 tháng 12 hàng năm đối với e-file ngoại trừ những công ty không hoạt động và công ty IRAS không yêu cầu phải nộp Form C/C-S.

Quy trình và những mức phạt nếu không nộp hoặc nộp trễ thuế thu nhập doanh nghiệp

 

 

 

Sau khi đã nộp 2 báo cáo là ECI và Form C/C-S, IRAS xem xét 2 báo cáo này và cấp cho doanh nghiệp một bản Thông báo đánh giá (Notice Of Assessment, NOA) vào ngày 31 tháng 5 một năm sau đó. NOA nhằm cung cấp các thông báo chi tiết về thuế phải trả cũng như tạo cơ hội cho công ty xem xét về đánh giá thuế của IRAS. Nếu không còn ý kiến gì về đánh giá thuế trong NOA của IRAS, doanh nghiệp cần phải đóng khoản thuế được đề cập trong NOA trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được NOA, thông qua internet banking, GIRO, séc,...

  • Mức phạt nếu vi phạm về vấn đề đóng thuế: Mặc dù không có ý định trốn thuế, một số doanh nghiệp, vì nộp sai cách các báo cáo yêu cầu, sẽ có thể đối mặt với mức phạt:

-       Phạt tài chính lên đến 200% so với mức thuế phải nộp

-       Khoản tiền phạt lên đến S$5,000

-       Có khả năng chịu phạt tù lên đến 3 năm

  • Trường hợp thanh toán trễ thuế: Mức phạt cho việc nộp thuế không đúng thời hạn có thể là 5%. Có thể tính mỗi tháng trễ thì mức phạt sẽ tăng lên 1%, do vậy mức phạt có thể lên đến 12% số thuế phải đóng.
  • Trường hợp trốn thuế: trường hợp này xảy ra khi một công ty cung cấp những thông tin sai lệch hoặc thiếu sót cho IRAS với mục đích giảm số thuế phải đóng hoặc tăng các khoản hoàn thuế một cách bất hợp pháp. Chính sách thuế của Singapore đối với các trường hợp trốn thuế được quy thành tội phạm hình sự nghiêm trọng và IRAS sở hữu một chương trình điều tra tinh vi nhằm lần ra manh mối trong các doanh nghiệp nghi ngờ là trốn thuế, quá trình điều tra thường diễn ra trong khoản 15-24 tháng. Doanh nghiệp trốn thuế sẽ đối diện với mức phạt như sau:

-       Phạt tài chính lên đến 400% số thuế được đánh giá

-       Số tiền phạt có thể lên đến S$50,000

-       Phạt tù lên đến 7 năm cho mỗi cá nhân phạm tội.

Thông tin tham khảo:

Tư vấn thành lập công ty tại Singapore

Những điều cần biết khi thành lập công ty tại Singapore

Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với công ty Singapore mới thành lập

 

Thông tin liên hệ:

EXPORTHELP ASIA

Singapore office: 470 North Brigde Road, #05 - 12 Bugis Cube, Singapore 188735

Hotline: (+84) 0938 199 117 / (+65) 9050 6838 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên hệ với chúng tôi

EXPORTHELP ASIA CO., LTD - EMC INTERNATIONAL PTE. LTD. 

Address: 470 North Bridge Road, #05 Bugis Cube, Singapore 188735 

Email: Contact@ExportHelp.Asia 

Hotline Việt Nam: (+84) 0938 199 117 

Hotline Singapore: (+65) 9050 6838 

(+84) 938 199 117  (+84) 938 199 117