Trách nhiệm nộp thuế trước khi đóng công ty tại Singapore

(0 votes)

trach nhiem nop thue truoc khi dong cong ty singapore

Khi doanh nghiệp đăng ký thành lập công ty tại Singapore, nghĩa vụ đóng thuế/ khai báo thuế thu nhập doanh nghiệp là quan trọng. Thế nhưng, trong trường hợp công ty ngừng hoạt động và hủy đăng kí thì trách nhiệm thuế vẫn phải được thực hiện theo đúng nghĩa vụ và yêu cầu của Cơ quan quản lý doanh nghiệp và kế toán (ACRA) và Cục doanh thu nội địa Singapore (IRAS). Đây được xem là một phần của quá trình đóng hoặc hủy đăng ký công ty.

Trong bài viết sau, Exporthelp Asia sẽ cung cấp thông tin về trách nhiệm đóng thuế doanh nghiệp cần phải tuân thủ, nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quá trình đóng công ty tại Singapore.

 

Thực hiện đóng công ty tại Singapore 

 

 

Công ty có thể nộp đơn lên Cơ quan quản lý doanh nghiệp và kế toán (ACRA) để loại bỏ tên công ty khỏi Sổ đăng ký nếu không có ý định tiếp tục hoạt động. Quá trình này được gọi là “đóng công ty” (striking off a company).

Tiến hành nộp nợ thuế nếu có 

 

 Để được ACRA xác nhận hủy đăng kí, công ty không được có bất kỳ khoản nợ thuế nào với IRAS, nếu không IRAS có thể phản đối đề xuất đóng công ty của doanh nghiệp.

Về vấn đề này, các công ty nên đảm bảo:

1. Nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (Form C-S/ C) cho đến ngày chấm dứt kinh doanh. Nếu công ty nộp Form C cần phải nộp bổ sung báo cáo tài chính và ước tính thuế.

Nếu ngày chấm dứt kinh doanh rơi vào Năm đánh giá (YA) trước khi dịch vụ e-Filing chưa có sẵn, doanh nghiệp có thể nộp đơn xin miễn nộp tờ khai thuế (dành cho công ty không hoạt động) và báo cáo e-File của YA trước;

2. Tất cả các vấn đề về thuế còn tồn đọng phải được giải quyết hoàn tất với IRAS (ví dụ: đã trả lời tất cả các truy vấn do IRAS đưa ra, đảm bảo tất cả các đánh giá được hoàn thiện và thanh toán đầy đủ); và

3.  Đăng ký GST đã được hủy và không có vấn đề phức tạp nào về GST.

Lưu ý: không đóng tài khoản ngân hàng công ty cho đến khi mọi vấn đề còn tồn đọng được giải quyết. Khi tài khoản ngân hàng bị đóng và có tín dụng thuế do công ty sở hữu, IRAS sẽ không thể thanh toán tín dụng thuế cho bên thứ ba như giám đốc, cổ đông. Trường hợp công ty bị đóng, tín dụng thuế của công ty sẽ được trả cho Đơn vị không có khả năng thanh toán (Insolvency Office's website). Các cổ đông của công ty không còn tồn tại có thể tiếp cận Đơn vị mất khả năng thanh toán nếu họ muốn yêu cầu tín dụng thuế. Các khoản phí sẽ được áp dụng bởi Đơn vị mất khả năng thanh toán để xử lý khiếu nại. Để biết các quy trình về cách đưa ra yêu cầu, vui lòng xem trang web của Đơn vị mất khả năng thanh toán.

Trường hợp công ty đã được đóng, người nắm quyền chủ chốt của công ty (giám đốc) phải đảm bảo rằng tất cả sổ sách và giấy tờ được giữ trữ trong ít nhất năm năm sau ngày công ty được đóng.

Cách kiểm tra hồ sơ chưa được nộp và nợ thuế

 

 

Doanh nghiệp có thể kiểm tra xem công ty Singapore của mình đang có bất kỳ vấn đề thuế nào hay không, thông qua myTax Portal. Doanh nghiệp có thể truy cập các mục sau tại myTax Portal:

1. Thuế doanh nghiệp

 • Xem Thông báo thuế doanh nghiệp
 • Xem tóm tắt tài khoản
 • Xem kế hoạch thanh toán
 • Tình trạng đánh giá
 • Trạng thái của Form C-S/ C và báo cáo tài chính

2. GST (Doanh nghiệp không đăng ký GST có thể bỏ qua mục này)

 • Xem Trạng thái lưu trữ
 • Xem thông báo GST
 • Xem tóm tắt tài khoản
 • Xem kế hoạch thanh toán
 • Đăng ký GST hoặc hủy đăng ký

***Trong trường hợp doanh nghiệp không biết cách để đăng nhập vào myTax Portal, Exporthelp Asia có thể hỗ trợ doanh nghiệp kiểm tra tất cả thông tin về hồ sơ chưa nộp hoặc thuế cần phải nộp cho IRAS.

Công ty không hoạt động (Dormant companies)

 

 

Nếu công ty không hoạt động kể từ ngày thành lập hoặc kể từ khi nộp tờ khai Thuế thu nhập cuối cùng (Form C-S/ C) và có Bản khai Thuế thu nhập chưa thanh toán (Form C-S/ C) được cấp cho công ty trong thời gian không hoạt động, có thể sử dụng e-Service để nộp đơn xin miễn nộp Bản khai thuế trước khi tiến hành đăng ký đóng công ty với ACRA. Nếu đơn được xác nhận thành công, công ty không cần phải nộp Bản khai nợ thuế thu nhập (Form C-S / C). 

Giấy chứng nhận miễn thuế 

 

 

IRAS sẽ không phát hành giấy chứng nhận miễn thuế cho mục đích xin ngừng kinh doanh/ đóng công ty, công ty có thể dựa vào các tài liệu sau đây từ IRAS để xác định rằng công ty không có vấn đề thuế hay nghĩa vụ thuế nào:

 • Vấn đề thuế - Thông báo đánh giá mới nhất
 • Trách nhiệm thuế - Sao kê tài khoản mới nhất 

Doanh nghiệp có thắc mắc hoặc có nhu cầu đóng công ty tại Singapore, liên hệ để được tư vấn trực tiếp.

Singapore office:  470 North Brigde Road, #05 - 12 Bugis Cube, Singapore 188735

Hotline:  (+84) 0938 199 117 / (+65) 9050 6838

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên hệ qua phone

Liên hệ qua email

Liên hệ qua Viber

Liên hệ qua Whatsapp

Liên hệ qua Skype

Liên hệ qua Telegram

Liên hệ với chúng tôi

EXPORTHELP ASIA CO., LTD - EMC INTERNATIONAL PTE. LTD. 

Address: 470 North Bridge Road, #05 Bugis Cube, Singapore 188735 

Email: Contact@ExportHelp.Asia 

Hotline Việt Nam: (+84) 0938 199 117 

Hotline Singapore: (+65) 9050 6838 

(+84) 938 199 117  (+84) 938 199 117