Yêu cầu nộp báo cáo hằng năm đối với công ty thành lập tại Singapore: Báo cáo thường niên (Annual Return - AR)

bao cao thuong nien annual return ar

Sau bài viết “Những báo cáo thường niên công ty Singapore cần nộp” doanh nghiệp đã biết được công ty tại Singapore hằng năm phải nộp năm loại báo cáo cho IRAS (Cục doanh thu nội địa Singapore) và ACRA (Cục quản lý kế toán và doanh nghiệp tại Singapore). Trong đó, báo cáo thường niên (Annual Return hay AR), một trong những hồ sơ thường niên quan trọng doanh nghiệp cần nộp cho ACRA.

Exporthelp Asia giới thiệu tổng quan về báo cáo thường niên (AR), khi nào doanh nghiệp cần nộp và những khoản phạt trong trường hợp doanh nghiệp nộp trễ hoặc không nộp AR. 

 

 

Khái niệm báo cáo thường niên (AR)

Báo cáo thường niên (AR) là một form điện tử doanh nghiệp thành lập tại Singapore cần nộp cho ACRA - Cơ quan quản lý kế toán và doanh nghiệp Singapore. Mục đích của việc nộp AR là cập nhật các thông tin quan trọng của doanh nghiệp với ACRA như danh sách tên các giám đốc, thư ký, các thành viên cổ đông, ngày lập báo cáo tài chính công ty. Cụ thể, với một mẫu AR, doanh nghiệp cần điền những thông tin như:
 • Tên công ty và Mã số đăng ký (UEN)
 • Lĩnh vực kinh doanh và mục đích hoạt động
 • Địa chỉ văn phòng đăng ký
 • Thông tin chi tiết về các thành viên của công ty (giám đốc và thư ký…)
 • Các thông tin về vốn cổ phần như số lượng cổ phiếu nắm giữ, số vốn cổ phần mới phát hành, số vốn cổ phần đã thanh toán.

Đối với các bên liên quan tới công ty, những thông tin này có thể được truy cập trên BizFile+_Hệ thống lưu trữ thông tin doanh nghiệp tại Singapore nhằm giúp họ cập nhật được thông tin về doanh nghiệp đối tác hoặc khách hàng, v.v. từ đó đưa ra được quyết định phù hợp trong kinh doanh. Với doanh nghiệp nước ngoài mới thành lập công ty tại Singapore và chưa có kinh nghiệm trong việc thực hiện và nộp báo cáo thường niên có thể sử dụng dịch vụ của Exporthelp Asia. Exporthelp Asia sẽ nộp AR cho ACRA thay mặt doanh nghiệp giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và tập trung vào công việc quản lý công ty Singapore. Lưu ý: Báo cáo  thường niên phải có chữ ký của giám đốc (bao gồm giám đốc chỉ định) và thư ký công ty tại Singapore.

ACRA đã đơn giản hóa mẫu báo cáo thường niên cho doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp liên doanh tư nhân nhằm giảm thiểu các ràng buộc pháp lý. Doanh nghiệp sẽ được phép nộp báo cáo thường niên theo mẫu đơn giản hơn với các thông tin có trong báo cáo nhưng cần lưu ý như sau:

 • Năm tài chính kết thúc vào ngày 31/8/2018 hay sau đó.
 • Doanh nghiệp tuyên bố là công ty liên doanh hoặc công ty tư nhân không hoạt động.
 • Không cần chuẩn bị báo cáo tài chính đã kiểm toán
 • Không yêu cầu nộp báo cáo tài chính
 • Không được thay đổi những thông tin đã cung cấp cho ACRA

bao cao thuong nien cong ty thanh lap tai singapore can nop

Một báo cáo thường niên có hạn nộp sau AGM hoặc sau khi các báo cáo tài chính đã chuyển đến tất cả các cổ đông (đối với công ty không cần tổ chức AGM). Việc nộp báo cáo thường niên có thể được thực hiện thông qua ứng dụng điện thoại On The Go của ACRA (Cục quản lý kế toán và doanh nghiệp tại Singapore) hoặc thông qua Bizfile+.

Thời hạn nộp báo cáo thường niên (AR)

 

 

 

Kể từ ngày 31/8/2018, thời gian tổ chức cuộc họp hội đồng thường niên (AGM) và nộp báo cáo thường niên (AR) cho ACRA đã được liên kết cùng với ngày kết thúc năm tài chính của doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

Doanh nghiệp với năm tài chính kết thúc trước ngày 31/8/2018 Doanh nghiệp với năm tài chính kết thúc sau ngày 31/8/2018

Nộp báo cáo thường niên trong vòng 30 ngày sau khi tổ chức cuộc họp hội đồng thường niên (AGM)

Doanh nghiệp có vốn cổ phần và có chi nhánh nằm ngoài Singapore sẽ phải nộp báo cáo thường niên trong vòng 60 ngày sau AGM

Hơn nữa, doanh nghiệp cần lưu ý rằng AR chỉ có thể được nộp:

 • Sau khi đại hội cổ đông thường niên đã diễn ra
 • Doanh nghiệp tư nhân được phép không tổ chức AGM sau khi chuyển các báo cáo tài chính đến cho cổ đông hoặc các biểu quyết đều đã được thống nhất sau AGM sẽ được thông qua bằng văn bản.

Nộp báo cáo thường niên trong vòng 5 (đối với các loại hình công ty được liệt kê) – 7 tháng (đối với loại hình không được liệt kê) sau khi năm tài chính kết thúc.

Tương tự đối với doanh nghiệp có vốn cổ phần và có chi nhánh ngoài Singapore nộp báo cáo thường niên trong vòng 6 tháng (nếu được liệt kê) – 8 tháng (nếu không được liệt kê) kể từ khi năm tài chính kết thúc.

Hơn nữa, doanh nghiệp cần lưu ý khi nộp báo cáo thường niên:

 • Chỉ nộp sau khi đã diễn ra AGM
 • Hoặc sau khi đã gửi tất cả báo cáo tài chính đến các cổ đông của công ty.
 • Hoặc sau khi năm tài chính đã kết thúc đối với các công ty tư nhân không hoạt động được miễn báo cáo tài chính hoặc được miễn tổ chức AGM.

 

Để giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian trong việc thực hiện và nộp báo cáo thường niên (AR) cũng như tránh những khoản phạt không đáng có xảy ra, ExportHelp Asia cung cấp dịch vụ báo cáo tài chính bao gồm thực hiện và nộp báo cáo thường niên cho công ty tại Singapore. Liên hệ để được tư vấn trực tiếp.

Thông tin liên hệ:

Singapore office: 470 North Brigde Road, #05 - 12 Bugis Cube, Singapore 188735

Hotline: (+84) 0938 199 117 / (+65) 9050 6838 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Liên hệ với chúng tôi

EXPORTHELP ASIA CO., LTD - EMC INTERNATIONAL PTE. LTD. 

Address: 470 North Bridge Road, #05 Bugis Cube, Singapore 188735 

Email: Contact@ExportHelp.Asia 

Hotline Việt Nam: (+84) 0938 199 117 

Hotline Singapore: (+65) 9050 6838 

(+84) 938 199 117  (+84) 938 199 117